รถเมล์สีแดงสาย 67 เลขตัวรถ 4-40441 ไม่มีไฟเบรก ไฟสัญญาณท้ายรถ

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
รถเมล์สีแดงสาย 67 เลขตัวรถ 4-40441 ไม่มีไฟเบรก ไฟสัญญาณท้ายรถ ทำให้รถที่ขับตามอันตรายมสก เพราะไม่รู้จะเบรก จะจอดตอนไหนครับ

เรียนคุณ ผู้ใช้บริการ ขสมก.รับทราบเรื่องแล้ว และส่งเรื่องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบดำเนินการส่งรถคันดังกล่าวให้ช่างซ่อมแซมแก้ไขอย่างเร่งด่วนแล้ว (ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก) ขอขอบคุณที่ใช้บริการ