รถเมล์สีแดงสาย 501 และสาย2 ไม่ยอมรับผู้โดยสารที่ป้าย

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
รถเมล์สีแดงสาย 501 และสาย 2 ไม่ยอมรับผู้โดยสารที่ป้ายรถเมล์ซอยสุขุมวิท 47 เป็นประจำ ทั้งๆที่ผู้โดยสารรอและเรียกรถที่ป้ายก็ไม่จอด

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขสมก.รับทราบเรื่องแล้ว และส่งเรื่องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบดำเนินการปรับปรุงแก้ไข และอบรมกำชับพนักงานให้ตระหนักถึงหน้าที่ของการเป็นผู้ให้บริการที่ดี ปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด ขับรถด้วยความไม่ประมาท จอดรับ-ส่ง ผู้โดยสารตรงตามเครื่องหมายหยุดรถประจำทางทุกครั้งเมื่อมีผู้ใช้บริการ หากพบเหตุการณ์ดังกล่าว ขอรายละเอียดเพิ่มเติม วันเวลา รถมุ่งไปไหน เบอร์ข้างรถ หรือหมายเลขทะเบียนรถจะได้เรียกพนักงานมาสอบสวนข้อเท็จจริง และลงโทษตามระเบียบข้อบังคับขององค์การ (ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก) ขอขอบคุณที่ใช้บริการ