รถเมล์สาย96ไม่จอดรับผู้โดยสาร

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
วันที่23มกราคม2563 เวลา 20.53 รถเมล์สาย96ไม่จอดป้ายรับส่งผู้โดยสาร หน้าป้ายรถไฟใต้ดินสถานีลาดพร้าว เส้นทางรถมุ่งหน้าไปมีนบุรี เนื่องจากช่วงเวลาดังกล่าวเป็นช่วงที่รถสาย96วิ่งน้อยแล้ว จึงขอให้เน้นย้ำเรื่องนี้กับคนขับด้วย

เรียนผู้ใช้บริการ ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับทราบเรื่องแล้วได้เรียกตัวพนักงานมาสอบสวนข้อเท็จจริงและได้ลงโทษ ขั้นว่ากล่าวตักเตือน อบรมว่ากล่าวตักเตือนให้ใหม่แล้วและได้ส่งเจ้าหน้าที่นายตรวจไปติดตามพฤติกรรม 30 วัน หากได้รับเรื่องร้องเรียนในลักษณะเช่นนี้อีกทางองค์การจะลงโทษสถานหนักต่อไปตามระเบียบข้อบังคับขององค์การต่อไป จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ