รถเมล์สาย93 จอดรถให้ผู้โดยสารลงกลางถนน

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
รถเมล์สาย93 หมายเลขข้างรถ 2-80143 จอดให้ผู้โดยสารลงกลางถนนบริเวณป้ายตรงข้ามโรงเรียน เซ็นท์โดมินิค ถ.เพชรบุรี วันที่4กค.61 เวลา7.40น.

เรียนผู้โดยสาร ขสมก.รับทราบเรื่องแล้ว และส่งเรื่องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบรถประจำทางสาย 93 ดำเนินการปรับปรุงแก้ไข และอบรมกำชับพนักงานขับรถประจำทางคนดังกล่าวให้ตระหนักถึงหน้าที่ของการเป็นผู้ให้บริการที่ดี ปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัดขับรถจอดรับ-ส่งผู้โดยสารตามป้ายด้วยความระมัดระวังทุกครั้งเวลาปฏิบัติหน้าที่ หากได้รับการร้องเรียนเช่นนี้อีกทาง ขสมก. จะได้สอบสวนและลงโทษพนักงานผู้กระทำผิดตามระเบียบต่อไป (ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก) ขอขอบคุณที่ใช้บริการ