รถเมล์สาย91ก

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
รถเมล์ สาย91ก. รถนานมาก และ ไม่จอดป้าย วิ่งเลนส์ ขวาตลอด รถว่างๆ มีผู้โดยสารแค่คนหรือ 2คน จะไม่ให้ขาดทุนได้ยังไงครับ ขับรถโดยสารแบบนี้ หมายเลขรถ 6-50105 หมายเลขทะเบียน 11-8686 กรุงเทพมหานคร เวลา 11:54 เที่ยวกลับ สนามหลวง2

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขสมก.รับทราบเรื่องแล้ว และส่งเรื่องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบดำเนินการปรับปรุงแก้ไข และอบรมกำชับพนักงานให้ตระหนักถึงหน้าที่ของการเป็นผู้ให้บริการที่ดี ปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด ขับรถด้วยความไม่ประมาท จอดรับ-ส่ง ผู้โดยสารตรงตามเครื่องหมายหยุดรถประจำทางทุกครั้งเมื่อมีผู้ใช้บริการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เรียกพนักงานที่กระทำผิดมาสอบสวนข้อเท็จจริงและลงโทษตามระเบียบข้อบังคับขององค์การ (ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก) ขอขอบคุณที่ใช้บริการ