รถเมล์สาย82 จอดแช่กลางทาง

ประเภท: 
ร้องเรียนรถเอกชนร่วมบริการ
รถเมล์สาย82-23 เวลาประมาณแปดโมงเช้า จอดค้างกลางทางใกล้บริเวณสถานีรถไฟวงเวียนใหญ่ เพื่อจอดรอรับผู้โดยสารที่มากับขบวนรพไฟ รอนานเกือบสิบนาทีในช่วงเวลาเร่งด่วน ทำให้ผู้โดยสารที่ยืนเบียดกันบนรถต้องคอย ทำให้คนอื่นไปเข้างานสาย เข้าเรียนช้า ผดส.ต้องมาคอยฝห้คุณจอดแช่คอยรอรับแต่ผดส.นานขนาดนี้เหรอ ขับช้า ช้ามากก เพื่อถ่วงเวลาในการรอรับ

เรียนท่านผู้ร้อง ขสมก. ได้รับทราบข้อร้องเรียนของท่านแล้ว ได้แจ้งไปยังเจ้าของผู้ประกอบการ ( บริษัท บ้านโป่งบัสบอดี้ จำกัด. )ให้กำชับย้ำเตือนพนักงานขับรถโดยสาร สาย 82-23 ทะเบียน 14-7040 แล้ว ให้ปฏิบัติหน้าที่การเป็นผู้ให้บริการที่ดี ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความสุภาพ สะดวก ปลอดภัย ไม่ขับแข่งแซงกัน หรือชะลอถ่วงดึง อันเป็นเหตุที่ทำให้ผู้ใช้บริการไม่ได้รับความสะดวกในการใช้บริการ หากพบพฤติกรรมหรือพบข้อร้องเรียนเช่นนี้อีก องค์การจะพิจารณาลงโทษสถานหนักต่อไป ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวกในการใช้บริการ จึงเรียนมาเพื่อทราบ.