รถเมล์สาย80 ขึ้นตรงไหนคะ

ประเภท: 
สอบถามเส้นทาง
รถเมล์สาย80 ขึ้นตรงไหนคะ ที่เดิมเคยขึ้นตรงสนามหลสง แล้วตอนนี้เค้าปิดถนน. อะค่ะ