รถเมล์สาย79

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
รถเมล์สาย 79 Bus No. 6-56036 วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 08.07 ป้ายวัดศรีสุดาฯ ทางออกไปถนนจรัญฯ ไม่จอดป้าย รถไม่ติด แต่ตาไม่มอง ไม่ควรมาขับรถหรอกค่ะ

เรียนผู้ใช้บริการ ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับทราบเรื่องแล้วได้เรียกตัวพนักงานมาสอบสวนข้อเท็จจริงและได้ลงโทษ ขั้นว่ากล่าวตักเตือน อบรมว่ากล่าวตักเตือนให้ใหม่แล้วและได้ส่งเจ้าหน้าที่นายตรวจไปติดตามพฤติกรรม 30 วัน หากได้รับเรื่องร้องเรียนในลักษณะเช่นนี้อีกทางองค์การจะลงโทษสถานหนักต่อไปตามระเบียบข้อบังคับขององค์การต่อไป จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ