รถเมล์สาย79

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
อยากให้สาย79. วิ่งผ่านตลาดสาย2. คือจากอู่เดิม ขอให้เลยมาทางตลาดสาย2 แล้วค่อยไปกลับรถที่ต้นถนนสาย2ได้ไหมค่ะ. ยิ่งช่วงตั้งแต่หัวค่ำเป็นต้นไป ลำบากมาก รถกระป๋องที่ให้บริการก็ไม่ค่อยมีวิ่งแล้ว. จะมีแต่สาย123 สายเดียวที่วิ่งถึงตลาดสาย2 มาทีก็คนเต็มรถเลย รอนานด้วย จึงอยากให้สาย 79 วิ่งเลยไปอีกแค่3-4 ป้าย. เพื่อช่วยเหลือ คนที่อยู่ไปทางต้นสาย2 จะได้ไหมค่ะ. รบกวนด้วยนะคะ. ลำบากจริงๆค่ะ

เรียนผู้ใช้บริการ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ รับทราบเรื่องแล้ว และส่งข้อเสนอความคิดเห็นดังกล่าวให้หน่วยงานที่รับผิดชอบเพื่อนำไปเป็นข้อมูลในการพิจารณาต่อไป ขอขอบคุณที่ใช้บริการ