รถเมล์สาย77วิ่งตลอดทั้งคืนไหมค่ะ

ประเภท: 
สอบถามเส้นทาง

เรียนผู้ใชบริการ รถสาย 77 (รถองค์การ) วิ่งให้บริการต้ังแต่เวลา 04.00-22.00 น. (รถเอกชนร่วมบริการ) วิ่งให้บริการตลอดทั้งคืน สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่โทรศัพท์หมายเลข Call Center 1348 ตั้งแต่เวลา 05.00-22.00 น. ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ (ขออภัยที่ไม่ได้ความสะดวก) จึงเรียนมาเพื่อทราบ