รถเมล์สาย751 ออกจากต้นทางเที่ยวเวลา12.40 วันอาทิตย์ที่27 มิ.ย.64 ไม่รับผู้โดยสาร

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
รถเมล์สาย751คันนี้ไม่รับผู้โดยสาร มารอรถโดยเช็คจากแอพviabusว่ารถกำลังมา ซึ่งมารอก่อนเวลาแต่พอรถเมล์ถึงวงเวียนพระราม5 รถคันนี้ก็ลงอุโมงค์ไป ทั้งๆที่มีป้ายรถเมล์ชัดเจน ถ้าหากไม่จอดแล้วก็ช่วยรื้อป้ายรถเมล์ตรงวงเวียนพระราม5 ฝั่งตรงข้ามวัดไทยเจริญออกด้วย จะได้ทราบโดยทั่วกันว่ารถเมล์ลงอุโมงค์และไม่จอดป้ายนี้ เจอมาหลายรอบแล้ว เสียความรู้สึกมาก

เรียนผู้ใช้บริการ ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับทราบเรื่องแล้วได้เรียกตัวพนักงานมาสอบสวนข้อเท็จจริงและได้ลงโทษ ขั้นว่ากล่าวตักเตือน อบรมว่ากล่าวตักเตือนให้ใหม่แล้วและได้ส่งเจ้าหน้าที่นายตรวจไปติดตามพฤติกรรม 30 วัน หากได้รับเรื่องร้องเรียนในลักษณะเช่นนี้อีกทางองค์การจะลงโทษสถานหนักต่อไปตามระเบียบข้อบังคับขององค์การต่อไป จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ