รถเมล์สาย75 มีน้ำรั่วจากหลังคา

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
รถเเมล์ครีม-แดงสาย75 เมื่อเวลาฝนตกจะมีน้ำฝนไหลจากหลังคาเข้ารถและหยดใส่ที่นั่งผู้โดยสาร ทำให้ที่นั่งเปียกหลายที่ และทำให้ผู้โดยสารหลายคนเปียก

เรียน ผู้ใช้บริการ ขสมก.รับทราบเรื่อง และส่งเรื่องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบ ปรับปรุงแก้ไขสภาพรถ และอุปกรณ์ส่วนควบต่างๆ ให้พร้อมสมบูรณ์ก่อนนำออกวิ่งบริการ (ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก) ขอขอบคุณที่ใช้บริการ