รถเมล์สาย75 ขับรถเร็วขึ้นเนิน

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
รถเมล์สาย75 11-9542 ขับรถเร็วขึ้นเนินจนผู้โดยสารที่นั่งข้างหลังตัวลอยจากเบาะได้รับความกระทบกระเทือนแรงมาก เมื่อผู้โดยสารต่อว่าให้ขับช้าๆมองคนนั่งข้างหลังบ้าง คนขับจึงทำการค่อยๆขับทีละนิด เป็นการกวนประสาทผู้โดยสารคนนั้น ไม่มีการขอโทษหรือแสดงความรู้สึกผิดใดๆ ทั้งสิ้น แรงที่กระแทกลงมาค่อนข้างแรง อยากให้อบรมให้ดีกว่านี้ เมื่อทำผิดก็ควรจะขอโทษ ฝากเรื่องไว้ด้วยค่ะ

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขสมก.รับทราบเรื่องแล้ว และส่งเรื่องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบรถประจำทางสาย 75 ดำเนินการปรับปรุงแก้ไข และอบรมกำชับพนักงานให้ตระหนักถึงหน้าที่ของการเป็นผู้ให้บริการที่ดี ปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด แสดงกิริยาวาจาสุภาพ ทุกครั้งเวลาปฏิบัติหน้าที่ หากได้รับการร้องเรียนเช่นนี้อีกขอความกรุณาแจ้ง หมายเลขรถ หมายเลขทะเบียน พร้อมทั้งวัน เวลา และสถานที่ที่ใช้บริการ เพื่อจะได้สอบสวนและลงโทษพนักงานผู้กระทำผิดตามระเบียบต่อไป (ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก) ขอขอบคุณที่ใช้บริการ