รถเมล์สาย67

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
ขอให้พิจารณาการเดินรถเมล์สาย67ด้วย แต่ละวันรอไม่เคยต่ำกว่า1ชม. ถ้าไม่มีรถที่จะบริการปนะชาชนก้อยกเลิกไปเลย หรือถ้ามีรถแต่ดารบริหารจัดการไม่ดี ก้ขอให้พิจารณาเปลี่ยนผจก.สายเถอะ มีแอพที่ติดตามรถ ประชาชนก้อคอยติดตามแต่ไม่มีรถให้ติดตามจะมีประโยชน์อะไร

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขสมก. รับทราบเรื่องแล้ว และได้ส่งเรื่องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบ ปรับปรุงแก้ไขโดยการปล่อยรถให้เหมาะสมกับช่วงเวลาและสภาพปัญหาจราจร เพื่อให้มีรถหมุนเวียนในเส้นทางเพียงพอต่อความต้องการของผู้ใช้บริการ ให้ได้รับความสะดวกในการเดินทางต่อไป (ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก) ขอขอบคุณที่ใช้บริการ