รถเมล์สาย66 สีแดง เมื่อ19.25นาทีที่เตาปูน

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
คือโบกรถที่ป้ายตรงเตาปูน คือถ้าคนขับผช.จะไม่รับผู้โดยสารก็ไม่ต้องออกมาขับรถไปมั้ย ช่วยปรับปรุงด้วยค่ะแย่มาก ขับไปเลนกลางอีก

เรียนผู้โดยสาร ขสมก.รับทราบเรื่องแล้ว และส่งเรื่องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบรถประจำทางสาย 66 ดำเนินการปรับปรุงแก้ไข และอบรมกำชับพนักงานขับรถประจำทางคนดังกล่าวให้ตระหนักถึงหน้าที่ของการเป็นผู้ให้บริการที่ดี ปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัดเข้าจอดรับส่งผู้โดยสารทุกป้าย ทุกครั้งเวลาปฏิบัติหน้าที่ หากได้รับการร้องเรียนเช่นนี้อีกทาง ขสมก. จะได้สอบสวนและลงโทษพนักงานผู้กระทำผิดตามระเบียบต่อไป (ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก) ขอขอบคุณที่ใช้บริการเรียน ขอขอบคุณที่ใช้บริการ