รถเมล์สาย66 กี่ชม.มากี่คัน

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
รอนานมากไม่ว่าจะเลิกงานหรือกลับบ้าน รอขั้นต่ำชม.นึงทุกรอบ อยากทราบว่าปล่อยรถมายังไง คนก็ใช้บริการเยอะ เสียเวลารอนานมาก ช่วยปรับปรุงด้วย ขณะที่203 28 108 ผ่านมาเป็น10คันได้ ร้องเรียนไปแล้วรอบนึงยังไม่คิดจะประบปรถงการบริการแย่มาก!

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขสมก. รับทราบเรื่องแล้ว และจัดส่งเรื่องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบรถประจำทางสาย 66 นำไปเป็นข้อมูลในการพิจารณาดำเนินการปรับปรุงแก้ไข โดยการจัดเดินรถวิ่งบริการในเส้นทาง พร้อมทั้งเพิ่มความถี่การปล่อยรถมากขึ้น ให้เหมาะสมกับช่วงเวลาและสภาพการจราจร เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและรองรับกับปริมาณความต้องการของผู้ใช้บริการได้อย่างเพียงพอต่อไป (ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก) ขอบคุณที่ีใช้บริการ