รถเมล์สาย57ไม่จอดป้ายรับผู้โดยสาร

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
สาย57ไม่จอดป้าย ตรงหน้าโรงเรียน ใกล้ๆกับตลาดนครหลวง เป็นแบบนี้ประจำ ชอบตีเลนขวา คนจะใช้บริการก็ไม่จอด ถ้าไม่จอด ก็ไม่ต้องขับไหม 21-192

เรียนคุณผู้ใช้บริการ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ ได้รับทราบเกี่ยวกับพฤติกรรมของพนักงานประจำรถโดยสาร ได้แจ้งผู้ประกอบการให้ส่งตัวพนักงานที่กระทำผิดมาชี้แจงข้อเท็จจริงเพื่อพิจารณาลงโทษตามระเบียบต่อไป ขออภัยในความไม่สะดวกในการใช้บริการ จึงเรียนมาเพื่อทราบ