รถเมล์สาย543กไม่จอดป้ายรถติดหน่อยแซงขวาไปวิ่งบนเกาะกลางไหม?

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
วันที่10มษายน เวลา08.35น. รถเมล์สาย543ก ไม่ได้ทำการจอดป้ายตรงข้ามวัดนครอินทร์ มีพฤติกรรมแซงออกขวาไม่จอดป้ายไม่รู้รีบไปไหนรถ็น้อยถ้าจะวิ่งขวาไม่จอดป้ายแบบนี้เลิกเรียกว่ารถประจำทางเถอะครับแซงออกขวาแบบเลขข้างรถยังมองไม่ทันเลย

เรียนผู้โดยสาร ขสมก.รับทราบเรื่องแล้ว และส่งเรื่องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบรถประจำทางสาย ปอ. 543ก. ดำเนินการปรับปรุงแก้ไข และอบรมกำชับพนักงานขับรถให้ตระหนักถึงหน้าที่ของการเป็นผู้ให้บริการที่ดี ปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัดเข้ขับรถด้วยความระมัดระวังทุกครั้งเวลาปฏิบัติหน้าที่ หากได้รับการร้องเรียนเช่นนี้อีกทาง ขสมก. จะได้สอบสวนและลงโทษพนักงานผู้กระทำผิดตามระเบียบต่อไป (ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก) ขอขอบคุณที่ใช้บริการ