รถเมล์สาย509 ไม่จอดรับผู้โดยสาร ป้ายก่อนสะพานปิ่นเกล้า เวลา09:05

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
รถเมล์สาย509 ไม่จอดรับผู้โดยสาร ป้ายก่อนสะพานปิ่นเกล้า เวลา09:05 รถเมล์สาย509 | 13-1843 6-56115 รถมาพร้อม2คัน แต่คันที่ไม่รับเป็นคันไปหมอชิต ต้องเสียเวลารอรถ อีก ต่อรถหลายต่อ รบกวนอบรมคนขับรถด้วยนะคะ

เรียนผู้ใช้บริการ ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับทราบเรื่องแล้วได้เรียกตัวพนักงานมาสอบสวนข้อเท็จจริงและได้ลงโทษ ขั้นว่ากล่าวตักเตือน อบรมว่ากล่าวตักเตือนให้ใหม่แล้วและได้ส่งเจ้าหน้าที่นายตรวจไปติดตามพฤติกรรม 30 วัน หากได้รับเรื่องร้องเรียนในลักษณะเช่นนี้อีกทางองค์การจะลงโทษสถานหนักต่อไปตามระเบียบข้อบังคับขององค์การต่อไป จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ