รถเมล์สาย509ไม่เข้าป้าย

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
ประสบปัญหาทุกวันเลยค่ะ ขึ้นรถเมล์ที่ป้ายแยกบางขุนนนท์ค่ะ รถเมล์ไม่เคยเข้าป้ายเลยค่ะ ขับเลนนอกตลอด ปรังปรุงแก้ไขด้วยนะคะ เป็นบ่อยมาก เสียความรู้สึกมากๆค่ะ

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขสมก.รับทราบเรื่องแล้ว และส่งเรื่องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบรถประจำทางสาย 509 ดำเนินการปรับปรุงแก้ไข และอบรมกำชับพนักงานให้ตระหนักถึงหน้าที่ของการเป็นผู้ให้บริการที่ดี ปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด แสดงกิริยาวาจาสุภาพ ทุกครั้งเวลาปฏิบัติหน้าที่ หากได้รับการร้องเรียนเช่นนี้อีกขอความกรุณาแจ้ง หมายเลขรถ หมายเลขทะเบียน พร้อมทั้งวัน เวลา และสถานที่ที่ใช้บริการ เพื่อจะได้สอบสวนและลงโทษพนักงานผู้กระทำผิดตามระเบียบต่อไป (ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก) ขอขอบคุณที่ใช้บริการ