รถเมล์สาย505ไม่จอดรับ ผดส ทั้งที่รอนานมาก

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
ยืนรอรถเมลอยู่นานมาก ที่ป้ายซ.กรุงเทพนนท 13 เมื่อรถเมล์ 505มา รถเมล์ได้ขับอยู่ที่เลนใน เพื่อจะแซงรถเมล สาย 18 ที่ป้ายรถเมล์โดยไม่จอดรับ ผดส. เนื่องจาก มีรถเมล์สาย18 บังอยู่จึงไม่ทราบข้อมูลรถ เหตุการณ์นี้เกิดเมื่อเวลา 11.00น ไม่ยากจนเกินไปที่จะตรวจสอบว่าใครขับ อยากให้ พขร ได้ทราบเกี่ยวกับสิ่งที่เขาทำ เพื่อปรับปรุงด้วย จึงเรียนมาเพื่อทราบ

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขสมก.รับทราบเรื่องแล้ว และส่งเรื่องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบดำเนินการปรับปรุงแก้ไข และอบรมกำชับพนักงานให้ตระหนักถึงหน้าที่ของการเป็นผู้ให้บริการที่ดี ปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด ขับรถด้วยความไม่ประมาท จอดรับ-ส่ง ผู้โดยสารตรงตามเครื่องหมายหยุดรถประจำทางทุกครั้งเมื่อมีผู้ใช้บริการ หากพบเห็นในกรณีนี้อีกกรุณาแจ้ง หมายเลขรถ หมายเลขทะเบียนรถหรือสถานที่ใช้บริการ เพื่อนำพนักงานที่กระทำผิดมาสอบสวนและลงโทษตามระเบียบต่อไป (ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก) ขอขอบคุณที่ใช้บริการ