รถเมล์สาย46 ไม่จอดรับผู้โดยสาร

ประเภท: 
ร้องเรียนรถเอกชนร่วมบริการ
รถเมล์สาย46มักไม่จอดรับผู้โดยสารขณะที่ผู้โดยสารรอที่ป้าย ไม่มีการชะลอความเร็วเพื่อจอดใดๆทั้งสิ้น และเลือกจอดเฉพาะบางป้ายทั้งที่ควรจอดเพื่อรับผู้โดยสารทุกป้าย อีกทั้งผู้ให้บริการรถร่วมไม่มีทีท่าจะแก้ไขปัญหานี้ที่เกิดและเป็นปัญหาอย่างต่อเนื่อง

เรียน คุณผู้ใช้บริการ รถโดยสารประจำทางสายดังกล่าวไม่ได้ขึ้นอยู่ในการควบคุมกำกับดูแลขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ จะร้องเรียนหรือแนะนำบริการ กรุณาโทร 1584 กรมการขนส่งทางบกเป็นผู้ควบคุมกำกับดูแลโดยตรง(ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก)