รถเมล์สาย36ไม่จอดรับที่ป้าย เวลาประมาณ18.00

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
รถเมล์ไม่จอดตรงป้ายถนนสุรวงศ์(ถัดจากป้ายสน.บางรัก)เวลาประมาณ18.00 วันที่9/07/2022 ซึ่งกวักแล้ว และคนที่อยู่ที่ป้ายอีกคนก็ช่วยกันกวักแล้วค่ะ อยากให้รถเมล์ช่วยกรุณาวิ่งเล่นซ้ายด้วยเวลาใกล้จะถึงป้ายนะคะ ไม่ใช่วิ่งมาด้วยความเร็วมาก ในเลนกลาง และเข้าป้ายไม่ได่

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขสมก. รับทราบเรื่องแล้ว และส่งเรื่องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบอบรมกำชับพนักงาน ให้ตระหนักถึงหน้าที่การเป็นผู้ให้บริการที่ดี ปฏิบัติตามกฎระเบียบ ข้อบังคับ และกฎจราจรอย่างเคร่งครัด บริการด้วยความสุภาพ ขับรถด้วยความระมัดระวัง จอดรับ-ส่งผู้โดยสารตรงตามเครื่องหมายหยุดรถประจำทางทุกครั้งเมื่อมีผู้ใช้บริการ โดยคำนึงถึงความสะดวกปลอดภัยกับผู้ใช้บริการ หากได้รับการร้องเรียนในกรณีเช่นนี้อีก จะพิจารณาลงโทษสถานหนักต่อไป ร้องเรียนแนะนำบริการหมายเลข Call Center 1348 ซึ่งเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรง ตั้งแต่เวลา 05.00-22.00 น.ทุกวันไม่เว้นวันหยุด มีเจ้าหน้าที่บริการประสานงานให้คุณรับทราบด้วยความรวดเร็ว (ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก)