รถเมล์สาย36ก เสริม

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
อยากทราบเหตุผลของการจัดวิ่งรถเมล์เสริมคืออะไรคะ แล้วการจัดรถเมล์เสริมเป็นนโยบาลของทางขสมกหรือเปล่าคะ บางครั้งวิ่งจากสวนสยามหมดระยะที่ห้วยขวางทั้งที่ควรจะวิ่งถึงอนุสาวรีย์ หรือบางครั้งวนรถที่อนุสาวรีย์แล้วมาหมดระยะที่ห้วยขวางทั้งที่ควรจะวิ่งถึงสวนสยาม ปกติรถเมล์สาย36กรอรถนาน จึงไม่เข้าใจว่าทางขสมกจะจัดวิ่งรถเสริมเพื่ออะไร ขอแนะนำนะคะถ้าทำได้ ขอให้ระบุในแอพViaBusเลยว่ารถเมล์ทถเบียนไหนเป็นรถเสริม

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขสมก. รับทราบเรื่องแล้ว และขอเรียนว่าได้จัดปล่อยรถตามตารางเวลาที่กำหนดเนื่องจากเวลาดังกล่าวการจราจรมีความหนาแน่นและติดขัดจึงเป็นเหตุให้รถวิ่งหมุนเวียนในเส้นทางไม่เป็นไปตามตารางเวลาที่กำหนดทำให้รถขาดช่วงเป็นเวลานาน อย่างไรก็ตาม ขสมก. ได้จัดส่งเรื่องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบปรับปรุงการบริการจัดปล่อยรถให้สอดคล้องและเหมาะสมกับช่วงเวลา เพื่อให้มีรถวิ่งบริการหมุนเวียนในเส้นทางเพียงพอกับผู้ใช้บริการต่อไป (ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก) ขอขอบคุณที่ใช้บริการ