รถเมล์สาย36ก กับปัญหาที่แก้ไม่ได้

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
เนื่องจากเป็นผู้ที่ใช้บริการรถเมล์สายนี้ และต้องใช้เวลาในการรอรถค่อนข้างนาน 30นาทีไปจนถึง1ชั่วโมง และยิ่งในช่วงเวลาเร่งด่วน ช่วง7โมงถึง9โมงเช้า หรือช่วงเย็นอย่างเวลาเลิกงาน รถมาห่างเป็นชั่วโมง โดยได้เช็กเวลาจากคนที่ประกาศสายรถเมล์เกาะดินแดง เช่น มาตอน 07.24น. และมาอีกทีตอน08.40น. ซึ่งจะคั่นด้วยสาย36กที่วิ่งเสริมตลาดห้วยขวาง ทั้งๆที่ตลาดห้วยขวางก็มีสาย12วิ่งอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้เวลารถสายนี้มาจะชอบมาติดๆกัน เท่าที่เคยเห็นคือ 5คัน วิ่งห่างกันไม่ถึง1กิโลเมตร จากการสอบถามกระเป๋าคนหนึ่ง ได้ความว่าเป็นคำสั่งจากนายท่า ซึ่งต้องปฏิบัติตาม แม้จะเข้าใจผู้โดยสารก็ตาม ทั้งนี้ได้มีการโทรไปร้องเรียนกับผู้จัดการของรถเมล์สายนี้โดยตรงแล้ว ซึ่งได้รับปากว่าจะดำเนินการแก้ไข แต่สุดท้ายก็ยังเหมือนเดิม สิ่งที่อยากให้แก้ไข คือ 1. เพิ่มรถในช่วงเวลาเร่งด่วน ในช่วงเช้า และช่วงเลิกงาน ซึ่งเป็นรถสายยาว(ต้นทาง-ปลายทาง) ไม่ใช่รถเสริมตลาดห้วยขวาง 2. เว้นระยะห่างของการเดินรถให้มีความพอดี เพื่อให้ผู้ใช้บริการได้ใช้อย่างทั่วถึงในทุกเวลา 3. ช่วยแก้ข้อมูลใน Google Maps ด้วยว่ารถมาทุก ... นาที ไม่ใช่รถมาทุก 15 นาที เพราะไม่เป็นความจริง ขอบคุณล่วงหน้านะคะ :)

เรียนผู้ใช้บริการ ขสมก.รับทราบเรื่องแล้ว และส่งข้อเสนอความคิดเห็นดังกล่าว ให้หน่วยงานที่รับผิดชอบรวบรวมไว้เพื่อนำไปเป็นข้อมูลในการพิจารณาปรับปรุงแก้ไขการเดินรถ และเพิ่มเที่ยววิ่งของรถใน ชั่วโมงเร่งด่วน เพื่อให้ผู้ใช้บริการได้รับความสะดวกในเดินทางต่อไป ทั้งนี้ ขสมก. อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อรถโดยสารใหม่ใช้เชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติ (NGV) จำนวน 489 คัน (ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก) ขอขอบคุณที่แจ้งบริการ