รถเมล์สาย3ไม่จอดรับ

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
วันที่23 ตุลาคม 2558 ช่วงเวลา14.30-15.20 น. ดิฉันยืนรอรถเมย์สาย3หน้าวัดโพธิ์ คันแรกรถเมล์ฟรี ดิฉันโบก รถไม่จอด จึงยืนรอคันใหม่อีกประมาณครึ่งชั้วโมง คันที่2รถเมล์ฟรี ดิฉันโบก คนขับรถโบกมือแล้วขับผ่านเลยไปโดยไม่จอดรับ ดิฉันจึงถามคนแถวนั้นน่าจะเป็นพนักงานลงเวลารถว่าป้ายนี้สาย3ไม่จอดหรือไม่ คำตอบที่ได้ ถ้าโบกก็จอด......โบก2คัน แต่ไม่จอดทั้งสองคัน คือคนขับรถเข้าใจว่ามาขับรถเล่นหรือย่างไรคะ

เรียนผู้ใช้บริการ องค์การขนส่งมวลชนกรถุงเทพ รับทราบเรื่องแล้วดำเนินการส่งเรื่องไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นข้อมูลการอบรมพนักงานโดยรวม เรื่่องการหยุดรับส่งผู้ใช้บริการตามเครื่องหมายหยุด อย่างเคร่งครัด หากท่านประสบเ หตุการเช่นนี้อีก ขอความกรุณาแจ้ง หมายเลขข้างรถ เลขทะเบียน เพื่อเป็นข้อมูลตรวจสอบหาผู้กระทำผิดมาลงโทษตามระเบียบองค์การต่อไป ขอขอบคุณที่แจ้งเรื่องและใช้บริการรถองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ