รถเมล์สาย29มาไม่สม่ำเสมอ

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
สังเกตมานานแล้วสาย29 วิ่งถี่มากเกินความจำเป็นตอนช่วงสายๆ ช่วง10.30น.เห็นวิ่งถี่มากเกินความจำเป็น แต่พอเที่ยงรถกลับขาดรอเป็นชั่วโมงๆ ในช่วงเที่ยงๆได้ขึ้นอีกทีเกือบ14.00 น. รอแบบนี้บ่อยมากควรปรับปรุงควรกระจายเวลาขับให้ดีกว่านี้

เรียน คุณผู้ใช้บริการ รถโดยสารประจำทางสายดังกล่าวไม่ได้ขึ้นอยู่ในการควบคุมกำกับดูแลขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ จะร้องเรียนหรือแนะนำบริการ กรุณาโทร 1584 กรมการขนส่งทางบกเป็นผู้ควบคุมกำกับดูแลโดยตรง(ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก)