รถเมล์สาย28 ชอบจอดแช่รับผู้โดยสาร​

ประเภท: 
ร้องเรียนรถเอกชนร่วมบริการ
สาย28ปรับอากาศสีเหลือง ทะเบียน​ 14-9769 กทม. จอดแช่รับ​ผู้โดยสาร​แล้ว​ทำให้รถติด​ รบกวนช่วยกวดขันการจอดแช่ตามป้ายสำคัญ​ๆด้ววยนะคะ​

เรียน คุณ นานา ขสมก.ได้รับเรื่องเกี่ยวกับพฤติกรรมของพนักงานขับรถโดยสารมินิบัสปรับอากาศสาย 28 ทะเบียน 14-9769 แล้ว ได้แจ้งให้ผู้ประกอบการส่งตัวพนักงานที่กระทำผิดมาชี้แจงข้อเท็จจริงเพื่อพิจารณาโทษตามระเบียบขององค์การต่อไป ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวกในการเดินทาง จึงเรียนมาเพื่อทราบ