รถเมล์สาย25 เบอร์ 3-40210

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
กระเป๋ารถเมล์สาย25 เบอร์ 3-40210 แย่มากๆ รถเมล์ไม่ไปส่งตามป้ายต่อ โดยไม่มีการบอก ไม่มีการแจ้งล่วงหน้า ขึ้นรถเมล์มาไม่กี่ป้ายก็เดินมาไล่ เมื่อสอบถามก็โดนกระเป๋ารถเมล์ไล่ให้ลงจากรถ ให้หาทางไปต่อเอง ขอให้พัฒนาบุคคลากร โดนเฉพาะกระเป๋ารถเมล์ ให้มีคุณภาพกว่านี้

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขสมก.รับทราบเรื่องแล้ว และส่งเรื่องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบดำเนินการปรับปรุงแก้ไข และอบรมกำชับพนักงานให้ตระหนักถึงหน้าที่ของการเป็นผู้ให้บริการที่ดี ปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด (ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก) ขอขอบคุณที่ใช้บริการ