รถเมล์สาย24 ไม่มีรถมาเลยครับ

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
ไม่มีรถสาย24มา รอเป็นชั่วโมง ฝั่งตรงข้าม เซ็นทรัล ลาดพร้าว ต้องนั่งแท็กซี่ มาหลายวันแร้วครับ ขอความกรุณาจัดรถเมล์มาให้หน่อยครับ

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขสมก. รับทราบเรื่องแล้ว และได้ส่งเรื่องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบ ปรับปรุงแก้ไขโดยการปล่อยรถให้เหมาะสมกับช่วงเวลาและสภาพปัญหาจราจร เพื่อให้มีรถหมุนเวียนในเส้นทางเพียงพอต่อความต้องการของผู้ใช้บริการ ให้ได้รับความสะดวกในการเดินทางต่อไป (ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก) ขอขอบคุณที่ใช้บริการ