รถเมล์สาย24 กระเป๋ารถเมล์หาเรื่อง

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
วันที่ 30 พ.ย. 2566 เวลา ประมาณ 11:10 น. รถเมล์สาย 24 ทะเบียน 11-9251 มุ่งสู่อนุสาวรีย์ พอก้าวขึ้นรถแล้วนั่งพนักงานเก็บงานก็ทำหน้าไม่พอใจใส่แล้วมองมาที่ผู้โดยสาร แล้วที่นี่หันกลับไปก็ถามว่า มองหน้าหาเรื่องหรอ แล้วทำท่าจะต่อย

เรียน คุณผู้ใช้บริการ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ รับทราบเรื่องแล้ว และได้ส่งเรื่องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบ ปรับปรุงแก้ไขโดยการปล่อยรถให้เหมาะสมกับช่วงเวลาและสภาพปัญหาจราจร เพื่อให้มีรถหมุนเวียนในเส้นทางเพียงพอต่อความต้องการของผู้ใช้บริการ พร้อมทั้งอบรมกำชับมารยาทพนักงานให้ตระหนักถึงภาระหน้าที่ต่อการเป็นผู้ให้บริการที่ดี ดูแลเอาใจใส่ต่อผู้ใช้บริการ ให้ได้รับความสะดวกและพึงพอในการเดินทางต่อไป (ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก)