รถเมล์สาย23 ไม่จอดเทียบป้าย ไม่รับผู้โดยสาร

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
เวลา16.30น.รถเมล์ครีมแดง สาย23 เลข3-40446ไม่จอดเทียบป้าย จอดเลน 2 ป้ายนางเลิ้ง เปิดประตูให้ผู้โดยสายวิ่งไปขึ้น แต่ไปไม่ทัน เนื่องจากรถเคลื่อนตัวออกไปก่อน ไม่คำนึงถึงความปลอดภัย

เรียนผู้ใช้บริการ ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับทราบเรื่องแล้วได้เรียกตัวพนักงานมาสอบสวนข้อเท็จจริงและได้ลงโทษ ขั้นว่ากล่าวตักเตือน อบรมว่ากล่าวตักเตือนให้ใหม่แล้วและได้ส่งเจ้าหน้าที่นายตรวจไปติดตามพฤติกรรม 30 วัน หากได้รับเรื่องร้องเรียนในลักษณะเช่นนี้อีกทางองค์การจะลงโทษสถานหนักต่อไปตามระเบียบข้อบังคับขององค์การต่อไป จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ