รถเมล์สาย21 สีแดง

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
ไม่รับผู้โดยสารตามป้าย ขับรถเร็วเลยป้าย ให้ผู้โดยสารวิ่งตามรถ แล้วขับรถหนีผู้โดยสาร อีกทั้งยังต่อว่าผู้โดยสาร ทั้งๆที่ตนเป็นผู้กระทำเอง กระเป๋ารถเมล์ไม่ห้ามปราบ ป้ายทะเบียน 112878

เรียนผู้ใช้บริการ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ รับทราบเรื่องแล้วได้ส่งเรื่องไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเป็นข้อมูลการอบรมพนักงานโดยรวม ให้หยุดรับส่งตามเครื่องหมายหยุดรถอย่างเคร่งครัด เพื่อให้ผู้ใช้บริการได้รับความสะดวกในการเดินทาง หากท่านประสบเหตุการณ์เช่นนี้อีก ขอความกรุณาแจ้ง หมายเลขข้างรถ เวลา สถานที่เกิดเหตุ เพื่อเป็นข้อมูลในการตรวจสอบหาผู้กระทำผิดต่อไป ขอขอบคุณที่แจ้งเรื่องและใช้บริการรถองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ