รถเมล์สาย21 รถปรับอากาศสีฟ้ากับสีส้ม คิดค่าโดยสายไม่เท่ากันหรอ

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
ตอนเที่ยงขึ้นจากป้ายบางปะแก้วด้วยรถปรับอากาศสาย 21 สีส้ม ไปลงป้ายตรงเสือป่า 15.00 บาท แต่ขากลับมาขึ้นรถที่ป้ายแยกวัดตึกด้วยรถปรับอากาศสาย21 สีฟ้า ไปลงบางปะแก้ว ทำไมถึงคิดค่าโดยสาย 20.00 บาท อยากทราบว่ามันต่างกันยังไง จะได้จำไว้

เรียนคุณผู้ใช้บริการ ขสมก.รับทราบแล้ว ขอเรียนให้ทราบว่า อัตรค่าโดยสาร สำหรับรถยูโรทูสีส้มนั้นอัตราค่าโดยสารจะเริ่มต้นที่13-25 บาทตามระยะทาง และรถเอ็นจีวีรุ่นใหม่สีฟ้า อัตราค่าโดยสารระยะ 4 กม.แรก 15 บาท 4-16 กม. 20 บาท จาก 16 กม.ไป 25 บาท กรณีถ้าขึ้นทางด่วน เพิ่มค่าบริการทางด่วน 2 บาท จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ ขอขอบคุณที่ใช้บริการ