รถเมล์สาย206

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
คือเลนส์มี3เลนส์ รถเมล์เปลี่ยนเลนส์มาเลนส์กลาง พอไฟแดงเปลี่ยนมาเลนส์ซ้าย ซึ่งเลนส์ซ้ายสามารถซื้อได้เพราะไฟเขียวอยู่ ไม่เข้าใจจะเปลี่ยนมาเพื่อ??? ทำให้รถข้างหลังติดทำไม ทำไมคุณไม่รอเลนส์กลางไม่ว่าคุณจะเหยียบเร็วหรืออยู่หน้าสุด คุณก็ขับไปไม่ได้ แล้วจะมากั๊กคันอื่นไว้ทำไม มีรูปถ่ายเป็นหลักฐาน วีดีโอก็มี รถเมล์ไปแย่มาก

เรียนผู้ใช้บริการ องค์การขนส่งมวลชนกรุงมวลทพ รับทราบเรื่องแล้วดำเนินการส่งเรื่องไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเป็นข้อมูลอบรมพนักงานโดยรวม เรื่องมารยาทการขับขี่รวมทางบนท้องถนน เพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีต่อองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพต่อไป ขอขอบคุณที่แจ้งเรื่องและใช้บริการรถองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ