รถเมล์สาย204วิ่งเลนขวาไม่จอดรับผู้โดยสาน

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
รถเมล์ สาย 204 จำเลขทะเบียนไม่ได้ ไม่จอดรับผู้โดยสาน โบกแล้วก็ไม่จอด ไม่รู้จะรีบไปตายที่ไหน วิ่งทำไมคะเลนขวา ป้ายรถเมล์อยู่เลนซ้าย (ป้ายพลับพลาไชย)

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขสมก. รับทราบเรื่องแล้ว และได้ส่งเรื่องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบรถประจำทางสาย 204 ปรับปรุงแก้ไขโดยการปล่อยรถให้เหมาะสมกับช่วงเวลาและสภาพปัญหาจราจร เพื่อให้มีรถหมุนเวียนในเส้นทางเพียงพอต่อความต้องการของผู้ใช้บริการ ให้ได้รับความสะดวกในการเดินทางต่อไป (ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก) ขอขอบคุณที่ใช้บริการ