รถเมล์สาย203 ไม่จอดรับคน

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
วันที่8/6/2019 เวลาประมาณ 19.00 น. รถเมล์สาย203 เลขข้างรถ 7-50469 ไม่จอดรับผู้โดยสารที่ป้ายท่าน้ำนนท์ ผู้โดยสารตะโกนให้เปิดรับก็ไม่เปิดขับผ่านไปช้าๆเนื่องจากติดรถข้างหน้ารบกวนช่วยตรวจสอบด้วยครับ

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขสมก.รับทราบเรื่องแล้ว และส่งเรื่องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบดำเนินการปรับปรุงแก้ไข และอบรมกำชับพนักงานให้ตระหนักถึงหน้าที่ของการเป็นผู้ให้บริการที่ดี ปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด ขับรถด้วยความไม่ประมาท จอดรับ-ส่ง ผู้โดยสารตรงตามเครื่องหมายหยุดรถประจำทางทุกครั้งเมื่อมีผู้ใช้บริการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เรียกพนักงานที่กระทำผิดมาสอบสวนข้อเท็จจริงและลงโทษตามระเบียบข้อบังคับขององค์การ (ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก) ขอขอบคุณที่ใช้บริการ