รถเมล์สาย195 ทำไมกลับรถไกลจัง

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
รอรถเมล์สาย 195 นานมากมีรถน้อยอยู่แล้ว รอตั้งแต่ตี5.55 ถึง6โมง40กว่ารถจะมา เห็นรถ195คันหนึ่งมาแล้วตอน6.20ที่ตลาดบางปะกอกรอนานไปกลับรถไม่มาซักทีดูในแอพvia bus มันไปกลับรถสี่แยกมไหสวรรค์ รถเมล์ 12-0694(4-80505)195 ไปกลับรถไกลมาก มันออกนอกเส้นทางหรือป่าว มีรถน้อยอยู่แล้วกลับรถไกลควรเพิ่มรถเมล์สาย 195 หน่อย ดูจากแอพแอนดรอย via bus 12-0694(4-80505)195เหมือนออกนอกเส้นทางไปไกลเลยทำให้ไปทำงานสาย

เรียน คุณผู้ใช้บริการ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ รับทราบเรื่องแล้ว และส่งเรื่องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบนำไปเป็นข้อมูลพิจารณาดำเนินการตรวจสอบแก้ไขปัญหาดังกล่าวเพื่อความสะดวกในการเดินทางของผู้โดยสารต่อไป (ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก) ขอขอบคุณที่ใช้บริการ