รถเมล์สาย189

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
ขอแสดงความคิดเห็นหน่อยน่ะครับ ถ้าจะขอให้ทาง ขสมก จัดส่ง รถปอ เข้ามาวิ่งรับ-ส่ง ประชาชนชาว กระทุ่มแบน อ่ะครับ ไม่ทราบว่าทาง ขสมก ติดขัดอะไร หรือป่าวครับ แต่ประชาชนชาวกระทุ่มแบน ติดขัดมากเลย เรื่องของการรอรถที่นานมาก มาเป็นระยะเวลานานแล้ว ขอให้ทาง ขสมก ช่วยพิจารณาเรื่องนี้ด้วยน่ะครับ ขอบคุณครับ

ขสมก. รับทราบเรื่องแล้ว และได้ส่งเรื่องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบ ปรับปรุงแก้ไขโดยการปล่อยรถให้เหมาะสมกับช่วงเวลาและสภาพปัญหาจราจร เพื่อให้มีรถหมุนเวียนในเส้นทางเพียงพอต่อความต้องการของผู้ใช้บริการ ให้ได้รับความสะดวกในการเดินทางต่อไป (ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก) ขอขอบคุณที่ใช้บริการ