รถเมล์สาย189 คนขับเสียงดังรบกวน

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
รถ 189 เลข (6-50212) ในรอบตอนเช้า รอบออกจากอู่ 6.40 น. คนขับคุยเสียงดัง แล้วร้องเพลงรบกวนมาก ร้องลั่นรถ อยากให้ปรับปรุง ด้วยนะครับ

เรียนผู้ใช้บริการ ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับทราบเรื่องแล้วได้เรียกตัวพนักงานมา อบรมโดยรวมให้ใหม่แล้ว หากได้รับเรื่องร้องเรียนในลักษณะเช่นนี้อีกทางองค์การจะลงโทษตามระเบียบข้อบังคับขององค์การต่อไป จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ