รถเมล์สาย187 ไม่เปิดไฟว่าสายอะไรแล้วเราจะรู้ได้ไงอะ แล้วยังมาชักสีหน้าใส่อีก

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
รถเมล์สาย187 ไม่เปิดไฟว่าสายอะไรแล้วเราจะรู้ได้ไงอะ แล้วยังมาชักสีหน้าใส่อีก

เรียน คุณผู้ใช้บริการ รถโดยสารประจำทางสายดังกล่าวไม่ได้ขึ้นอยู่ในการควบคุมกำกับดูแลขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ จะร้องเรียนหรือแนะนำบริการ กรุณาโทร 1584 กรมการขนส่งทางบกเป็นผู้ควบคุมกำกับดูแลโดยตรง(ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก)