รถเมล์สาย180

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
ปกติออกตอน7:00-7:15ได้ขึ้นรถสาย180ตอน7:30-7:40 บ้างทีก็ 8:00 หลังๆได้ขึ้น8:00เลยออก7:20-7:30 ได้ขึ้น8:00วันนี้ได้ขึ้น8:20 ไหนบอกออกทุกๆครึ่งชมช่วงเร่งด่วน จะออกเร็วออกช้าก็เท่านั้น รอจนเจอแดดรถติดถ้าร.ร.เปิดเทอมรถติดจะได้ขึ้นกี่โมง?

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขสมก. รับทราบเรื่องแล้ว และขอเรียนว่าได้จัดปล่อยรถตามตารางเวลาที่กำหนดเนื่องจากการจราจรมีความหนาแน่นและติดขัดจึงเป็นเหตุให้รถวิ่งหมุนเวียนในเส้นทางไม่เป็นไปตามตารางเวลาที่กำหนดทำให้รถขาดช่วงเป็นเวลานาน อย่างไรก็ตาม ขสมก. ได้จัดส่งเรื่องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบปรับปรุงการบริการจัดปล่อยรถให้สอดคล้องและเหมาะสมกับช่วงเวลา เพื่อให้มีรถวิ่งบริการหมุนเวียนในเส้นทางเพียงพอกับผู้ใช้บริการต่อไป (ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก) ขอขอบคุณที่ใช้บริการ