รถเมล์สาย18

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
ทำกระเป๋าตังตกที่อีกคันแต่ข้ามฝั่งมาเจออีกคัน แค่ถามว่ามีเบอร์ติดต่อมั้ย กระเป๋ารถเมล์ถามว่าขึ้นรถมาก่อนมั้ยไปท่าอิฐด้วยกัน(อู่) ก็ตกลงขึ้นมา น้องกระเป๋ารถเมกับพี่คนขับก็ช่วยโทรหาให้ โทรอยู่2-3คนก็เจอ ขอบคุณมากนะคะประทับใจมากๆ เคยทำตกที่รถเม203 เขาแค่ให้ขึ้นมาหาแต่ไม่ได้ช่วยตามหาให้ขนาดนี้

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขสมก. รับทราบเรื่องแล้ว และส่งเรื่องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบรถประจำทางสาย 18 ขอความกรุณาแจ้ง หมายเลขรถ หมายเลขทะเบียน พร้อมทั้งวัน เวลา และสถานที่ที่ใช้บริการ ดำเนินการจัดทำหนังสือประกาศชมเชยพนักงานทั้งสอง เพื่อเป็นขวัญกำลังใจและเป็นแบบอย่างที่ดีในการปฏิบัติงานของพนักงานต่อไป ขอขอบคุณที่แจ้งบริการ