รถเมล์สาย168 สวนสยาม-พระรามเก้า.อนุเสาวรีย์ชัยไม่จอดรับผู้โดยสาร สองคันติด

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
ป้ายหน้าการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยพระรามเก้าฝั่งขาออก คันแรก.เวลามาถึงป้ายประมาณ13.10น. มีเจ้าหน้าที่เก็บเงินบนรถเป็นผู้หญิงส่วมใส่ญิฮาบตามศาสนาอิสลาม คันที่สอง.เวลาถึงป้ายโดยประมาณ 13.20 คันที่สองมีเจ้าหน้าที่เก็บเงินผู้ชาย ทั้งสองคันเหมือนจะเห็นว่ามีคนโบกแต่รถเลนตรงกลางอยุ่ไม่ได้ชิดซ้ายเลยย ถ้าเป็นแบบนี้มึงจะขับรถเมล์ทำกรวยไรครับ

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขสมก.รับทราบเรื่องแล้ว และส่งเรื่องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบดำเนินการปรับปรุงแก้ไข และอบรมกำชับพนักงานให้ตระหนักถึงหน้าที่ของการเป็นผู้ให้บริการที่ดี ปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด ขับรถด้วยความไม่ประมาท จอดรับ-ส่ง ผู้โดยสารตรงตามเครื่องหมายหยุดรถประจำทางทุกครั้งเมื่อมีผู้ใช้บริการ หากพบเห็นในกรณีนี้อีกกรุณาแจ้ง หมายเลขรถ หมายเลขทะเบียนรถหรือสถานที่ใช้บริการ เพื่อนำพนักงานที่กระทำผิดมาสอบสวนและลงโทษตามระเบียบต่อไป (ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก) ขอขอบคุณที่ใช้บริการ