รถเมล์สาย146

ประเภท: 
ร้องเรียนรถเอกชนร่วมบริการ
อยากให้เดินรถตามเวลาหน่อยครับ คือในตารางเดินรถ 05:00-23:00 แต่ผมรอรถตั้งแต่19:30-22-00 ไม่เห็นวิ่งสักคนแต่กลางวันนี้ต่อตูดกันมาเลย

เรียนท่านผู้ร้อง ตามที่ท่านได้ร้องเรียนรถประจำทางสาย 146 ไม่มีรถวิ่งในเวลา 19.30-22.00 นั้นได้รับเรื่องแล้วจะประสานผู้เกี่ยวข้องให้ จัดเดินรถในช่วงเวลาดังเพื่อความสดวกของผู้โดบสาร จึงเรียนมาเพื่อทราบ