รถเมล์สาย145 เบอร์รถ340357 พนักงานเก็บเงินพูดจาเพราะ คนขับรถก็ขับรถดี

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
พอดีมีโอกาสขึ้นรถสาย145 จากแยกไฟฟ้า จะไปลงที่ซีคอนสแควร์ พบพนักงานเก็บค่าโดยสารพูดจาดี สวัดดีลูกค้าที่จึ้นมา และบอกชื่อป้ายที่จะถึงข้างหน้า เพื่อให้ผู้โดยสารได้เตรียมตัวก่อนลง และพนักขับรถก็ขับรถดีมากค่ะ ประสบการณ์ดีๆ เลยอยากชื่นชมค่ะ

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขสมก. รับทราบเรื่องแล้ว ขอขอบคุณเป็นอย่างยิ่ง และส่งเรื่องของท่านให้หน่วยงานที่รับผิดชอบ ดำเนินการจัดทำหนังสือประกาศชมเชยเพื่อเป็นขวัญกำลังใจและเป็นแบบอย่างที่ดีในการปฏิบัติงานของพนักงาน และพัฒนาการให้บริการที่ดียิ่งขึ้นต่อไป ขอขอบคุณที่ใช้บริการขสมก.