รถเมล์สาย140ไม่มี

ประเภท: 
ร้องเรียนรถเอกชนร่วมบริการ
รอสาย140ป้ายพญาไทเป็นชั่วโมงไม่มีรถเลย ช่วงเย็นๆ แต่ตอนบ่ายๆเห็นมาทุก5นาที