รถเมล์สาย140ไม่จอดป้ายทั้งหมด3คัน

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
ณเวลา16.30รอรถเมล์สาย140หน้าห้างเซนจุรี่อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ ฝนใกล้จะตก อยากขึ้นรถใจจะขาด แต่140มาคันที่1คนบนรถก็โล่งแต่ไม่จอด คันที่2วิ่งตามคันแรกมาติดๆคนโล่งมากก็ไม่จอดเช่นกัน คันที่3เห็นมาแต่ไกลๆเลยรีบกวักมือเรียก แต่พอดีมีรถเมล์คันอื่นมาจอดที่ป้ายอยุ่ สาย140จึงเบี่ยงขวาออกแล้วก็ไปแล้วไปลับ ไม่หันกลับมารับใครเลย จากนั้นก็รอรถนานมาก และฝนลงปรอยๆจึงต้องเดินมาขึ้นที่ป้ายอนุสาวรีย์ชัยจึงจะได้ขึ้นรถ น้ำตาแทบไหล รบกวนช่วยปรับปรุงหน่อยนะคะ เพราะป้ายรถเมล์ทุกป้ายมีผุ้โดยสารขึ้นเหมือนกันหมด ถ้าคนเต็มรถแล้วไม่รับก็เข้าใจ นี่โล่งสามารถนอนได้เลยทำไมกลับไม่รับ สงสารผุ้โดยสารคนอื่นที่เจอแบบเดีียวกันคะ

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขสมก.รับทราบเรื่องแล้ว และส่งเรื่องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบดำเนินการปรับปรุงแก้ไข และอบรมกำชับพนักงานให้ตระหนักถึงหน้าที่ของการเป็นผู้ให้บริการที่ดี ปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด ขับรถด้วยความไม่ประมาท จอดรับ-ส่ง ผู้โดยสารตรงตามเครื่องหมายหยุดรถประจำทางทุกครั้งเมื่อมีผู้ใช้บริการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เรียกพนักงานที่กระทำผิดมาสอบสวนข้อเท็จจริงและลงโทษตามระเบียบข้อบังคับขององค์การ (ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก) ขอขอบคุณที่ใช้บริการ