รถเมล์สาย138

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
ขอร้องเรียนคะรถเมล์สาย138 ใช้เวลาในการรอนานมากในช่วงเย็นจากวิภาวดี รอ1คันใช้เวลาเป็นชั่วโมงมาก็ขึ้นไม่ได้เพราะที่ป้ายคนรอเต็มอยากทราบสาเหตุว่าเพราะอะไรรถน้อยหนือไงคะ