รถเมล์สาย137 มาช้ามาก วันที่ 31 ส.ค.2562

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
รถเมล์ หน้าcentralพระรามเก้าวันนี่1ชั่วโมงเต็ม 15.00 to 16.00 รถก้อยังไม่มา เกิดอะไรขึ้นเหรอคะ ถ้ามีป้ายไฟบอกที่ป้ายรถเมล์จะดีมาก

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขสมก.รับทราบเรื่องแล้ว และส่งเรื่องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการปรับปรุงแก้ไขการปล่อยรถ ให้สอดคล้องกับสภาพการจราจร เพื่อความสะดวกในการเดินทางของผู้ใช้บริการต่อไป (ขอภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก) ขอขอบคุณที่ใช้บริการ